DE | EN

Filter

Artikelnummer
Name
 • BPONG 001 P2PWE

  Filterbeutel Gr.2, Polypropylen, 1 µ

 • BPONG 005 P2PWE

  Filterbeutel Gr.2, Polypropylen, 5 µ

 • BPONG 010 P2PWE

  Filterbeutel Gr.2, Polypropylen, 10 µ

 • CM140/1

  Filterelement FBO

 • D310G25A

  Filterelement alternativ zu EPA11NFD

 • DF BH/HC 160TE10A1.1

  Hydac-Druckfilter ohne Verschmutzungsanzeige

 • DHD140B25B

  Filterelement 25 my Drahtgewebe

 • DHD500H05B

  Filterelement alt. zu 0500 D 005 BH3HC

 • DSF33040G16EPG7AE301,5P

  Druckfilter umschaltbar

 • DU10140G16EPFS6--AE70.0,8P-B

  Druckfilter umschaltbar

 • E05

  elektr. Verschmutzungsanzeige 5 bar alternativ zu 7E

 • E-1.561P5-A00-0-P

  EPE Filtereinsatz

 • E149L01HJT

  Filterelement

 • E-2.0005G40-A00-O-P

  Filtereinsatz 40 my

 • E-2.560P5-A00-0-P

  EPE Filtereinsatz

 • E-7.004P10-SOO-O-P

  EPE Filtereinsatz

 • EPA11NFC

  Fiberglasfaser 12µ ß>100

 • EPA11NFD

  Fiberglasfaser 25µ ß>100

 • EPA12NCC

  Zellulosefaser 10µ ß>2

 • EPA12NFA

  Fiberglasfaser 3µ ß>100

 • EPA12NFC

  Fiberglasfaser 12µ ß>100

 • EPB01NHB

  Druckfiltereinsatz 6µ, ß 100

 • EPB01NHC

  Druckfiltereinsatz 12µ, ß 100

 • EPB11NCC

  Zellulosefaser 10µ ß>2

 • EPB11NFA

  Fiberglasfaser 3µ ß>100

 • EPB11NFB

  Fiberglasfaser 6µ ß>100

 • EPB11NFC

  Fiberglasfaser 12µ ß>100

 • EPB11NFD

  Filterelement in Glasfaser

 • EPB11NHA

  Fiberglasfaser 3µ ß>100

 • EPB11NHB

  Filterelement in Glasfasera